دستگاه توزیع دما در فین‌ها

کاتالوگ دستگاه توزیع دما در فین‌ها

دستگاه توزیع دما در فین‌ها

المان حرارتی

واریابل

سنسور دما از نوع K

سلکتور دما

لوله آلومینیم به قطر 35 میلی‌متر و طول 1 متر

لوله آلومینیم به قطر 25 میلی‌متر و طول 1 متر

لوله استیل به قطر 35 میلی‌متر و طول 1 متر

تابلو برق و کلیه متعلقات

نمایشگر دیجیتالی دما

ابعاد دستگاه

سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني30*30

پوشش: ورق MDF