اینورتر مدل IG5A

این نوع از اینور تر های LS در دو نوع ورودی تکفاز و سه فاز جهت مصارف عمومی بر اساس جدول ذیل عرضه میگردد.

LS-Starvert-iG5A LS-Starvert-iC5-6 LS-Starvert-iC5 LS-Starvert-iC5-7

IG5A مدل  ولتاژ ورودی  توان kw
SV004IG5A-2 220V 0.37
SV008IG5A-2 220V 0.75
SV015IG5A-2 220V 1.5
SV0022IG5A-2 220V 2.2
SV037IG5A-2 220V 3.7
SV004IG5A-4 380V 0.37
SV008IG5A-4 380V 0.75
SV015IG5A-4 380V 1.5
SV022IG5A-4 380V 2.2
SV040IG5A-4 380V 4
SV055IG5A-4 380V 5.5
SV075IG5A-4 380V 7.5
SV110IG5A-4 380V 11
SV150IG5A-4 380V 15
SV185IG5A-4 380V 18.5
SV220IG5A-4 380V 22
SV004iG5A-4 380V 0.37
SV008iG5A-4 380V 0.75
SV015iG5A-4 380V 1.5
SV022iG5A-4 380V 2.2
SV040iG5A-4 380V 4