آزمایشگاه کولر آبی (سابا)

آزمایشگاه تست کولر آبی سابا، شامل اتاقک دو جداره شرایط محیطی، هواساز، باکس اندازه گیری دبی و فشار استاتیک و شبیه ساز کانال خروجی کامالا دیجیتال توسط این شرکت طراحی، ساخته و راه اندازی شده است.