دستگاه تصادف با عابر

شرکت پیشرو اندیشه صنعت یکی از  بزرگترین طراحان و سازندگان دستگاه های پژوهشی و تحقیقاتی خاص است.

 بررسی ایمنی خودروهای تولیدی در تصادف عابر پیاده، تعیین استاندارد ملی و همچنین انجام کارهای تحقیقاتی به منظور کم کردن آسیب های ناشی از تصادف خودرو با عابر پیاده از اهمیت ویژه ای برخوردار میباشد که متاسفانه در کشور عزیزمان علی رغم تولید پرتیراژ خودرو مورد غفلت بوده است.

خوشبختانه این مسأله اخیراً مورد توجه مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور قرار گرفته است و شرکت پیشرو اندیشه صنعت به سفارش مرکز تحقیقات ترومای بیمارستان سینا تهران به طراحی دستگاه تست تصادف عابر پیاده با خودروی واقعی پرداخته است.

این دستگاه شامل یک شاسی با قابلیت نصب بدنة خودروهای مختلف میباشد که مجهز به سیستم خودکار برای اجرای تست تصادف عابر پیاده است. همچنین بخش های دیگر دستگاه شامل سیستم تولید و انتقال قدرت، سیستم کنترل و سیستم ترمزی در این شکل قابل مشاهده می باشد.

مشخصات عمومی

 

مشخصات فرآیندی

 

مشخصات سیستم تولید قدرت

 

مشخصات سیستم کنترلی