قیمت دستگاه تست دوام بلبیرینگ
دستگاه تست دوام بلبیرینگدستگاه تست دوام بلبیرینگدستگاه تست دوام بلبیرینگدستگاه تست دوام بلبیرینگدستگاه تست دوام بلبیرینگدستگاه تست دوام بلبیرینگ

خرید دستگاه تست دوام بلبیرینگ

Call for price

توضیحات محصول

یاتاقان (به انگلیسی: Bearing) وسیله‌ای است که اجازه حرکت نسبی مشخصی را بین دو یا بیشتر از دو قطعه را می‌دهد که به طور نمونه به صورت چرخش یا حرکت خطی است. یاتاقان‌ها می‌توانند به صورت گسترده‌ای بر طبق حرکتی که مجازند داشته باشند و یا براساس اصول کاریشان و همچنین جهت بارهای اعمالی که می‌توانند تحمل کنند، طبقه‌بندی شوند.