دستگاه پمپ حرارتی مکانیکی

پمپ حرارتی مکانیکی
اطلاعات فنی :
پمپ حرارتی هوا به آب
سیستم فشرده شامل تمام اجزای مهندسی تبرید
کندانسور آب خنک دو لولهای با کمپرسور هرمتیک –
ماده سردکننده غیر آلاینده R12
دارای مد Pumpdown
آزمایش های قابل انجام :
آشنایی با کارکرد و اجزای اصلی یک پمپ حرارتی
عملکرد در حالت Pumpdown )کنترل کمپرسوری(
فرایند سیکلیک روی دیاگرام حالت p-h
محاسبه نرخ انتقال حرارت در مبدلهای گرمایی
تعیین راندمان و COP )ضریب عملکرد(
۰۰۱۱ میلیمتر وزن : حدوداً ۰۱ کیلوگرم ×۰۵۱× ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : ۰۰۱۱
توضیحات :
این دستگاه شامل اجزایی است که در پمپهای حرارتی صنعتی استفاده میشود و یک چرخه تبرید کامل را تشکیل میدهند. اجزای
اصلی چرخه عبارتند از اواپراتور، کندانسور و کمپرسور. سیستم کندانسور از نوع آب خنک دو لولهای با کمپرسور هرمتیک و –
اواپراتور از نوع هوا خنک با فن میباشد. یک مدار – Pump down نیز در سیستم گنجانده شده است.
پس از آنکه دمای خروجی اواپراتور به مقدار مشخصی رسید، شیر سولنویید ورودی شیرانبساط را میبندد. کمپرسور به کار خود ادامه
میدهد و کلکتور را با ماده سردکننده پر میکند, تا زمانی که سوئیچ قطع فشار بالا عمل کند. از یک ماده سردکننده سازگار با محیط
زیست استفاده شده است.
دستگاه دارای دستورکار , گارانتی و خدمات پس از فروش است.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد