دستگاه پیچش مقاطع گرد و چهارگوش

کاتالوگ دستگاه پیچش مقاطع گرد و چهارگوش

ساعت اندازه‌گیری با دقت 01/0 ميلي‌متر

پولی بارگذاری

سه نظام

گیره

فک ثابت: فولاد عملیات حرارتی شده

جنس نمونه: برنجی-آلومینیومی-استیل و…

نرم افزار ویژه LabVIEW

ابعاد دستگاه

سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني30*30

پوشش: ورق MDF

فک ثابت: فولاد عملیات حرارتی شده

جنس نمونه: برنجی-آلومینیومی-استیل و…