دستگاه مبدل حرارتی پوسته و لوله

کاتالوگ دستگاه مبدل حرارتی پوسته و لوله

دستگاه مبدل حرارتی پوسته و لوله

المان حرارتی

مبدل پوسته و لوله

پمپ سانتريفیوژ تمام استيل

روتامتر جهت تنظیم دبی

سنسور دما از نوع K

لوله و اتصالات از جنس استیل

شیر توپی تنظیم by-pass پمپ از جنس استيل

شیر توپی از جنس استیل

شیر تخلیه از جنس استیل

مخزن سیال از جنس استیل

شيرهاي سوزني تنظیم دبی

تابلو برق و کلیه متعلقات

ابعاد دستگاه

سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني30*30

پوشش: ورق MDF

لوله و اتصالات از جنس استیل

مخزن سیال از جنس استیل
مشخصات فني
داراي تغذيه آب گرم و سرد
دسته لوله ها از جنس مس
امكان ايجاد جريان همسو و ناهمسو ه بوسيله شيرهاي هيدروليك سه طرفه
داراي سنسورهاي در ورودي و خروجي آب سرد و گرم
داراي دبي سنج جهت اندازه گيري دبي جريان
آزماي شهاي قابل انجام
مشاهده عملكرد و رفتار مبدل حرارتي پوسته و لوله
مقايسه با انواع ديگر مبدل حرارتي
محاسبه ضريب انتقال حرارت كلي و راندمان مبدل حرارتي
1700 ميل يمتر وزن : حدوداً 75 كيلوگرم ×600× ابعاد و وزن: طول * عرض * ارتفاع : 1000
توضيحات
مبد لهاي حرارتي پوسته و لوله از انواع گسترده اي از مبدل هاي حرارتي هستند. مزيت اصلي اين طراحي، سطح وسيع انتقال گرما است.
اين نوع مبدل ها در صنايع شيميايي، داروسازي و مهندسي فرايند كاربرد وسيعي دارند.
اين دستگاه شامل مدار آب گرم، سرد و اتصالات لازم مي باشد. اين دستگاه آزمايشي براي بررسي عملكرد و رفتار يك مبدل حرارتي
پوسته و لوله بسيار مناسب مي باشد. همچنين دستگاه داراي دستوركار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد.