دستگاه مبدل حرارتی صفحه‌ای

کاتالوگ دستگاه مبدل حرارتی صفحه‌ای

دستگاه مبدل حرارتی صفحه‌ای

المان حرارتی

مبدل صفحه‌ای

پمپ سانتريفیوژ تمام استيل

روتامتر جهت تنظیم دبی

سنسور دما از نوع K

لوله و اتصالات از جنس استیل

شیر توپی تنظیم by-pass پمپ از جنس استيل

شیر توپی از جنس استیل

شیر تخلیه از جنس استیل

مخزن سیال از جنس استیل

شيرهاي سوزني تنظیم دبی

تابلو برق و کلیه متعلقات

ابعاد دستگاه

سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني30*30

پوشش: ورق MDF

لوله و اتصالات از جنس استیل

مخزن سیال از جنس استیل
مشخصات فني
داراي تغذيه آب گرم و سرد
امكان ايجاد جريان همسو و غيرهمسو
داراي سنسورهاي دما جهت اندازه گيري دما
ورودي و خروجي آب گرم و آب سرد
آزماي شهاي قابل انجام
آشنايي با نحوه عملكرد يك مبدل حرارتي صفح هاي
بررسي انتقال حرارت در جريان هاي همسو و غيرهمسو
تعيين ضريب انتقال حرارت كلي و راندمان مبدل حرارتي
1700 ميل يمتر وزن : حدوداً 75 كيلوگرم ×600 × ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 1000
توضيحات
ساخته شده است. سيال گرم و سرد مورداستفاده در مبدل آب است. آب گرم در Stainless Steel مبدل حرارتي صفحه اي از صفحات
يك مخزن توسط گرم كن گرم شده و به مبدل پمپاژ مي شود. آب سرد، از آب شهر تامين شده و مقدار دبي جريان آب توسط دبي
سنج اندازه گيري م يشود.
دستگاه داراي دستوركار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد.