دستگاه مبدل‌های حرارتی

کاتالوگ دستگاه مبدل‌های حرارتی

دستگاه مبدل‌های حرارتی

المان حرارتی

مبدل دولوله‌ای

مبدل پوسته و لوله

مبدل صفحه‌ای

پمپ سانتريفیوژ تمام استيل

روتامتر جهت تنظیم دبی

سنسور دما از نوع K

لوله و اتصالات از جنس استیل

شیر توپی تنظیم by-pass پمپ از جنس استيل

شیر توپی از جنس استیل

شیر تخلیه از جنس استیل

مخزن سیال از جنس استیل

شيرهاي سوزني تنظیم دبی

تابلو برق و کلیه متعلقات

ابعاد دستگاه

سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني30*30

پوشش: ورق MDF

لوله و اتصالات از جنس استیل

مخزن سیال از جنس استیل