دستگاه اندازه‌گیری جابجایی آزاد و اجباری

کاتالوگ دستگاه اندازه‌گیری جابجایی آزاد و اجباری

free-force-convection

 

فن با دور متغیر بالای کانال برای جابجایی اجباری

Anemomete جهت اندازه‌گیری سرعت هوای دورن کانال

سطح صاف جهت استفاده در کانال قائم

سطح پره‌دار جهت استفاده در کانال قائم

سطح تیغه‌ای جهت استفاده در کانال قائم

نمایشگر

سنسور دما

ترموستات جهت تنظیم دمای المان گرمایی

نمایشگر

ابعاد دستگاه

سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني30*30

پوشش: ورق MDF