دستگاه برج خنك كننده

کاتالوگ دستگاه برج خنك كننده

 

مشخصات فني
داراي ترمومتر، رطوبت سنج و نمايش دهنده ديجيتالي فن سانترنيوژ، همراه با قابليت كنترل دور
ستون پلكسي گلاس شفاف براي مشاهده فرآيند هيتر و پمپ سيركولاسيون آب
اوريفيس براي اندازه گيري دبي هوا
روتامتر مخزن ذخيره آب مانومتر
آزمايش هاي قابل انجام
بررسي اثر دبي جريان هوا بررسي تاثير دبي آب برج بررسي اثر دماي آب ورودي تعيين ميزان بار سرمايشي بررسي بالانس جرمي در
سيستم
1050 ميل يمتر وزن : حدوداً 135 كيلوگرم ×600× ابعاد و وزن: طول * عرض * ارتفاع : 2000
توضيحات:
تشكيل شده است كه هر يك وظيفه اي Column Cap و بالايي Packed Column مياني ، Base unit اين دستگاه از سه قسمت، انتهايي
را در برج عهده دار مي باشند ، بخش انتهايي شامل محفظه توزيع هوا ، فن سانتريفوژ، مخازن ذخيره آب ، هيتر و پمپ مخصوص آب
مي باشد، قسمت مياني شامل يك ستون پك شده است كه عمل انتقال در اين ستون انجام مي گيرد و قسمت بالايي كه شامل
توزيع كننده آب در برج ، قطره گير و … مي باشد نحوه كاراين دستگاه هم بدين شرح است، كه هوا از پايين برج دميده مي شود و آب
هم ازبالا به داخل برج پاشيده مي شود ، آبي كه در پايين برج بدست مي آيد، در اثر تماس با هوا و انتقال جرم و حرارت، خنك
شده است با اندازه گيري ميزان اين خنك شدن، مي توان در مورد بازده برج در حالت هاي مختلف عملكردي اظهار نظر كرد. همچنين
دستگاه داراي دستوركار، گارانتي و خدمات پس از فروش است.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.