دستگاه چگالش

کاتالوگ دستگاه چگالش
مشخصات فني
فرايند چگالش آب
هيتر قابل تنظيم با گستره توان : 3 كيلووات
لوله هاي مسي
4 بار مطلق – شير اطمينان قابل تنظيم 1
دولوله چگالش با سطح هاي مختلف براي چگالش فيلمي و چگالش قطره اي
8 بارمطلق – سوييچ فشار براي محافظت بيشتر مدار گرما , قابل تنظيم 0٫2
مشاهده مشخصات قابل اندازه گيري روي نمايش دهنده ها
آزمايش هاي قابل انجام
چگالش قطره اي و فيلمي
تعيين ضريب انتقال گرما در حين چگالش
تاثير هوا روي فرايند چگالش
تاثير فشار و دما روي فرايند چگالش
800 ميليمتر وزن : حدوداً 70 كيلوگرم ×450 × ابعاد و وزن: طول * عرض * ارتفاع : 900
توضيحات
اين دستگاه آزمايشگاهي، فرايند چگالش را در سيلندر شيشه اي نشان مي دهد. اين دستگاه داراي يك لوله چگالش با روكش طلا،
براي چگالش قطره اي و يك لوله چگالش براي چگالش فيلمي ميباشد. لوله هاي چگالش توسط آب خنك مي شوند. سنسورها, تمام
مشخصات مربوطه را روي نمايش دهنده ديجيتالي نشان مي دهند.
دستگاه داراي دستوركار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد.