دستگاه اندازه‌گیری ضریب حرارتی تشعشعی

کاتالوگ دستگاه اندازه‌گیری ضریب حرارتی تشعشعی

دستگاه اندازه‌گیری ضریب حرارتی تشعشعی

تابلو کنترل

منبع حرارتی تشعشعی

تشعشع سنج

صفحه روزنه دید

صفحات فلزی جهت آزمایش‌های مختلف

ریل جهت نصب تجهیزات مورد نیاز آزمایش

خط‌کش روی ریل جهت تنظیم فاصله از منبع حرارتی

ابعاد دستگاه

سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني30*30

پوشش: ورق MDF

 

مشخصات فني
منبع نورسفيد با لوكس متر براي بررسي تشعشع
تنظيم شدت گرماي تشعشع و منبع نور
سه فيلتر رنگي، لوكس متر و ترموكوپل هايي براي اندازه گيري دما
90 درجه – منبع نور : قدرت خروجي از حباب لامپ 100 وات و زاويه گردش هر دو طرف : 0
2000 لوكس – 100 وات و براي لوكس متر 0 – گستره اندازه گيري ها : 0
صفحه جاذب و صفحه انعكاسي مجهز به ترموكوپل هايي براي بررسي قوانين انتقال حرارت تشعشعي
آزمايش هاي قابل انجام
بررسي قانون لامبرت
بررسي قانون عكس مجذور فاصله
ثابت استفان بولتزمن
بررسي طول موج لامپ
قوانين انتقال حرارت تشعشعي , جذب و انعكاس
400 ميل يمتر وزن : حدوداً 45 كيلوگرم ×300 × ابعاد و وزن: طول * عرض * ارتفاع : 1450
توضيحات
اين دستگاه آزمايشي شامل يك لامپ تغذيه، لوكس متر ، صفحات جاذب با ترموكوپل هايي براي بررسي قوانين انتقال حرارت
تشعشعي مي باشد. شدت گرما و قابل مشاهده بودن تشعشع ، قابل تنظيم مي باشد. فيلترهاي رنگي، گستره آزمايش را افزايش مي دهند.
كميت هاي قابل اندازه گيري، توسط نمايشگرهايي نمايش داده مي شوند.
دستگاه داراي دستوركار، گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد.