دستگاه تعیین مرکز فشار

کاتالوگ دستگاه تعیین مرکز فشار

dsc08182

محفظه آزمایش: از جنس پلکسی گلاس

صفحه آلومینیمی جهت سنجش ارتفاع

محفظه تعادل از جنس پلکسی گلاس

وزنه‌های برنجی

تراز جهت تراز کردن صفحه و دستگاه

ابعاد دستگاه

85*60*60سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني30*30

پوشش: ورق MDF

محفظه آزمایش: از جنس پلکسی گلاس