دستگاه کانال روباز

کاتالوگ دستگاه کانال روباز

دستگاه کانال روباز

 

پمپ سانتریفیوژ

موتور نیم‌اسب بخار

عمق‌سنج

لوله و اتصالات : ازجنس PVC

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

مجرای جریان: از جنس پلکسی گلاس

ابعاد دستگاه

سانتي متر

 

جنس دستگاه

سازه: قوطي آهني50*40

پوشش: ورق MDF

لوله و اتصالات : ازجنس PVC

مخزن سیال: از جنس پلی اتیلن

مجرای جریان: از جنس پلکسی گلاس