دستگاه نوسانات فنر و پاندول

نوسانات فنر و پاندول
اطلاعات فني :
مجهز به سنسور gr1000 ،gr 500،gr200 ،gr داراي كفه هاي بارگذاري و انواع فنر كششي داراي وزنه هاي بارگذاري استاندارد 100
الكترونيكي جهت ثبت نوسانات پاندول و فنر داراي كرنومتر ديجيتالي و كوليس ديجيتالي داراي برد الكترونيكي اينترفيس و نرم افزار
ترسيم گراف و ثبت اطلاعات
آزمايش هاي قابل انجام :
آزمايش پاندول ساده آزمايش پاندول مركب
900 ميليمتر وزن : حدوداً 50 كيلوگرم ×420 × ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 1000
توضيحات :
دستگاه فنر و پاندول جهت انجام آزمايش نوسانات پاندول ساده, مركب و فنرهاي كششي طراحي شده است. با كمك اين دستگاه
شما قادر خواهيد بود تا آزمايش هاي فوق را به انجام برسانيد. دستگاه داراي شاسي و فريم محكم با پوشش الكترواستاتيك مقاوم
دربرابر ضربه و خوردگي مي باشد و كفه هاي بارگذاري و انواع فنر كششي بر روي اين دستگاه قرار داده شده است.
همچنين دستگاه داراي دستوركار , گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد