دستگاه ژيروسكوپ

ژيروسكوپ
اطلاعات فني :
نشان دادن ممان هاي توليد شده در يك ژيروسكوپ
دو موتور الكتريكي با قابليت تنظيم سرعت دوران به صورت پيوسته
نمايش دهنده هاي ديجيتالي سرعت دوران روتور و قاب
آزمايش هاي قابل انجام :
بررسي تجربي قوانين ژيروسكوپي
تعيين رابطه ممان ژيروسكوپي با سرعت دوران روتور و قاب
1600 ميليمتر وزن : حدوداً 45 كيلوگرم ×400× ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 1200
توضيحات :
با استفاده از اين دستگاه روميزي مي توان ممان هاي توليد شده در يك ژيروسكوپ را بررسي كرد. قسمت اصلي دستگاه شامل يك
چرخ طيار است كه حول محور خود توسط يك موتور الكتريكي كوچك به چرخش در مي آيد و يك ژيروسكوپ را تشكيل
مي دهد.
اين مجموعه خود توسط موتور الكتريكي ديگري حول محور عمودي به چرخش درمي آيد. سرعت هاي دوراني هر دوموتور توسط
كنترل كننده هاي دور الكترونيكي به طور جداگانه كنترل مي شود. مقدار سرعت چرخش نيز روي نمايش دهنده هاي ديجيتالي نشان
داده مي شود. ممان ژيروسكوپي مورد نظر با قرار دادن يك وزنه تعادل در شعاع هاي مختلف بدست مي آيد.
دستگاه داراي دستوركار , گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد