دستگاه ارتعاشات آزاد و اجباري

ارتعاشات آزاد و اجباري
اطلاعات فني :
قابليت انجام آزمايش هاي پايه ارتعاشات
داراي يك نوع سيستم تحريك به منظور ايجاد ارتعاشات اجباري
داراي سيستم ميرا كننده با قابليت تنظيم ضريب ميرايي
مجهز به ثبات مكانيكي
با نصب سريع و آسان XP نرم افزار ويژه تحت ويندوز
آزمايش هاي قابل انجام :
ارتعاشات آزاد , ارتعاشات ميرا شده
محرك جرم ناميزان و محرك جابجايي
ارتعاشات اجباري , تشديد , پاسخ فاز و دامنه
1000 ميليمتر وزن : حدوداً 55 كيلوگرم ×800× ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 1800
توضيحات :
اين مجموعه آموزشي محدوده وسيعي از آزمايش هاي مبحث ارتعاشات مكانيكي شامل ارتعاش آزاد، ارتعاش اجباري و ارتعاش با
ميرايي را پوشش مي دهد. دستگاه داراي يك شاسي آلومينيومي محكم با ارتعاشات كم است كه برروي يك كابينت متحرك نصب
شده است. با استفاده از گيره هايي خاص تجهيزات مختلف را مي توان به راحتي روي آن نصب كرد. نوسانگر شامل يك تير مي باشد كه
يك طرف آن به يك بلبرينگ و طرف ديگر آن به يك فنر مارپيچ متصل است.
ارتعاش اجباري با استفاده از يك محرك جرم ناميزان توليد مي شود. محرك ها توسط يك موتور الكتريكي به چرخش درمي آيند و
فركانس تحريك با استفاده از يك كنترل كننده الكترونيكي به طور دقيق تنظيم و روي نمايش دهنده ديجيتالي نشان داده مي شود. با
استفاده از سيستم ميراگر روغني باضريب ميرايي متغير مي توان اثر ضريب ميرايي در ارتعاشات را بررسي كرد. دستگاه قابليت اتصال به
نمودار جابه جايي- زمان را رسم كرده و فركانس نوسانات را نمايش مي دهد. نمودارها را مي vibration كامپيوتر را داشته ونرم افزار
توان ذخيره كردواز آنها پرينت تهيه كرد.
دستگاه داراي دستوركار, گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد.

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد