دستگاه تعيين دور بحراني

تعيين دور بحراني
اطلاعات فني :
قابليت انجام آزمايش هاي اساسي ديناميك ماشين
امكان تغيير موقعيت ياتاقان ها و وزنه ها روي روتور
توانايي نمايش مودهاي اول و دوم ارتعاشي
300 دور بر دقيقه – سرعت گردش موتور : 3000
آزمايش هاي قابل انجام :
تحقيق نوسان خمشي و تشديد در يك محور دوار در سرعت هاي گوناگون
بررسي سرعت بحراني، فرم نوسان و پديده خود مركزي محور انعطاف پذير روتور در بارگذاري ساده
بررسي فرم نوساني سرعت هاي بحراني اول و دوم در بارگذاري دوگانه محور
بررسي سرعت بحراني ديسك دوار
1000 ميليمتر وزن : حدوداً 50 كيلوگرم ×400× ابعاد و وزن : طول * عرض * ارتفاع : 1100
توضيحات :
اين دستگاه براي نشان دادن تشديد و سرعت خمشي بحراني در محور هاي درحال چرخش استفاده مي شود. ساختار روتور كه از يك
محور انعطاف پذير و نازك و وزنه هاي صلب تشكيل شده است، درك تئوري دستگاه را آسان تر ميكند.
روتور بوسيله ياتاقان هاي تكيه گاهي روي شاسي دستگاه قرار گرفته است. وزنه ها و ياتاقان ها در هر مكاني بر روي محور به وسيله
گيره هاي مخصوص محكم مي شوند. محور توسط كوپلينگ انعطاف پذير به موتوري متصل مي گردد كه سرعت چرخش آن توسط
يك كنترل كننده الكترونيكي تنظيم مي شود. سرعت چرخش روي نمايشگر ديجيتال نمايش داده مي شود. درطول آزمايش امكان
تغيير سرعت به دلخواه وجود دارد.
دستگاه داراي دستوركار , گارانتي و خدمات پس از فروش مي باشد

 

كاليبراسيون توسط كارشناس فني شركت درمحل انجام خواهدشد.
احتياج به شرايط ديگري نمي باشد.

 

آزمون تحويل دهي
آزمون عملكرد در حضور كارفرما صورت مي پذيرد.

 

كل دستگاه در داخل و توسط شركت پيشرو انديشه صنعت ساخته مي شود.

 

ساخت وتحويل دستگاه 45 روزكاري پس از عقد قرارداد و بعد ازدريافت پيش پرداخت مي باشد.

 

شرايط گارانتي و خدمات پس از فروش
خدمات ضمانت(گارانتي) شامل تعمير يا سرويس دستگاه و ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و دستمزد تعمير به مدت يك
سال مي باشد ، ولي ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست:
الف  صدمات ناشي از حمل و نقل، نوسلنات برق، آتش سوزي يا حرارت زياد، تماس يا نفوذ آب و مواد شيميايي خورنده، گرد و
غبار شديد، رعد و برق، حوادث طبيعي، ضربه و استفاده غلط و يا بي توجهي به دستورالعمل هاي ذكر شده در دفترچه راهنماي
دستگاه.
ب  دستگاه هايي كه دستكاري شده اند و يا توسط اشخاصي به جز نمايندگان شركت تعمير شده باشند.
ت  هر نوع دستكاري و يا آسيب در هولوگرام هاي نصب شده، بر روي دستگاه.
ج  هرگونه جابجايي پس از نصب بدون هماهنگي شركت.
چ  مواد مصرفي شامل گارانتي نمي باشد.
د  استفاده از گازهايي غير از گازهايي كه دستگاه براي كار با آن طراحي شده است.
خدمات پس از فروش به مدت 10 سال در قبال پرداخت هزينه ها مي باشد