دستگاه آزمایش اصطکاک و مقاومت لغزشی آونگی (پاندول)