تردمیل حیوانی(نوارگردان)

شرکت پیشرو اندیشه صنعت تنها ‌سازنده استاندارد تردمیل های حیوانی در شش مدل نوید، سروش، ماهور، آریا، آذرخش، تخشا در کشور است. تاکنون بیش سی دستگاه از این مدل ها در دانشگاه‍های سراسر کشور نصب شده است. دانشکده داروسازی دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تربیت مدرس،  دانشگاه آزاد شیراز، دانشکده فیزیولوژی دانشگاه شیراز، دانشگاه آیت الله آملی…از جمله این مراکز می‌باشند.

animal treadmill-Novid

تردمیل حیوانی مدل نوید

soroush-treadmill

تردمیل حیوانی مدل سروش

treadmil-mahoor

تردمیل حیوانی مدل ماهور

treadmill-Arya

تردمیل حیوانی مدل آریا

 

treadmill-Azaraxsh

تردمیل حیوانی مدل آذرخش

treadmill-taxsha

تردمیل حیوانی مدل تخشا