آزمایشگاه رفتارشناسی حیوانات

1- تردمیل حیوانی

treadmill-azaraxsh

2-نردبان موش

rar-ladder

3- فری‌ویل

hamsterwheel2

4- ویل‌ترینر

untitled2

5-روتارود

rotaroda_1920

6- اتاق سیاه و سفید موش

63101-sto_ab_nc_black_clear-l_web_1

7- هول برد

62015_hole_board-l_web

8- ماز آبی

water-maze

9- نیروی کششی موش

griptest2016_ratgallery

10- باکس فعالیت حرکت موش

activity2_3

11- شاتل باکس

01_shuttle_8x8

12- تیل فیلک

76-0293-2

13- استروتاکسی تک بازو

Stero toxic

14- استروتاکسی دو بازو

Stero taxic

15- فورس پلیت

Force Plate