واردات تجهیزات نیروگاهی

واردات انواع تجهیزات کارخانجات و نیز تجهیزات نیروگاهی ازجمله ترانسفورماتور های قدرت توسط ما صورت می پذیرد.
با همکاری گروه های متعدد بازرگانی داخل و خارج از کشور جهت تسهیل در مراودات بین المللی و نیز تامین تجهیزات و ماشین آلات صنعتی ، اقدام به واردات انواع ترانسفورماتور ، پنل های خورشیدی ، توربین های بادی ، ماشین آلات راهسازی ، تجهیزات نیروگاهی و . . . می نماید.
کلیه سفارشات متناسب با حجم و توافق صورت پذیرفته در کوتاهترین زمان به صورت یک مرحله ای و یا در طی چندین پارت انجام می شوند و نظارت کامل توسط متخصصین حوزه مربوطه و نیز سفارش دهنده صورت خواهد پذیرفت.
اصولا واردات اینگونه تجهیزات در صورتی که برای پروژه های صنعتی و نیروگاهی حساس باشد از کشور آلمان و هند و در غیر اینصورت از چین انجام می پذیرد.

پاسخ دهید