از اینورتر‌ها بیشتر بدانیم

اینورتر جریان مستقیم را به جریان متناوب تبدیل می‌کند. فرکانس و سطح ولتاژی تولیدی توسط این قطعه الکترونیکی می‌تواند توسط تقویت کننده‌ها به سطح ولتاژ و فرکانس دلخواه تبدیل گردد. در ادامه دسته بندی هایی از انواع مختلف اینورتر نشان داده شده است که با کلیک روی هر دسته می توان مدلهای مختلف و اطلاعات فنی هر یک را مشاهده نمود.