کالری‌متر سوخت‌های جامد

دستگاه بمب کالری‌متر ساخته شده توسط شرکت مهندسی پیشرواندیشه صنعت است.

بمب گرماسنج وسیله ایی برای اندازه گیری مقدار انرژی آزاد شده از سوختن نمونه‌های مورد نظر است برای استفاده از این وسیله

  • نمونه‌ای از ماده واکنش‌دهنده با وزن مشخص درون بوته بمب قرار داده شده و سپس با گاز اکسیژن تحت فشار پر می‌شود
  • بمب در مقدار معینی آب که در که در یک مخزن عایق کاری شده قرار دارد، گذاشته می‌شود در این مرحله دمای اولیه  {\displaystyle T_{1}} یادداشت شده سپس با گرم کردن سیستم احتراق که داخل نمونه قرار دارد واکنش سوختن آغاز می‌شود گرمای حاصل از واکنش به وسیله گرماسنج و محتویات آن (آب) جذب می‌شود و پس از پایان واکنش دمای نهایی {\displaystyle T_{2}} را یادداشت می‌کنیم گرمای جذب یا آزاد شده توسط واکنش به دست می آید

شرکت مهندسی پیشرواندیشه صنعت در 6 مدل (نوید، سروش، ماهور، آریا، آذرخش و تخشا) ساخته شده است که برای مشاهده مشخصات فنی برروی کاتالوگ مورد نظر کلیک کنید.

Colorimetre-Novid

بمب کالری‌متر مدل نوید

Colorimetre-Soroush

بمب کالری‌متر مدل سروش

Colorimetre-Mahoor

بمب کالری‌متر مدل ماهور

Colorimetre-Arya

بمب کالری‌متر مدل آریا

Colorimetre-Azaraxsh

بمب کالری‌متر مدل آذرخش

Colorimetre-Taxsha

بمب کالری‌متر مدل تخشا